Discographia

Nâo sou nada – Zoppa, Topographia (chant, piano, composition) 2020

Litania – Zoppa, Topographia (chant, piano, co-composition) 2020

Diciendo que palabras – Zoppa, Topographia (chant, piano, composition) 2020

Kaike ena Skolio – Kalliroi et le FadoRebetiko Project, Inspiraçoes urbanas (voice, piano, arrangement) 2019

Balada de Lisboa – Kalliroi et le FadoRebetiko Project, Inspiraçoes urbanas (voice, arrangement) 2019

Viagem – Kalliroi et le FadoRebetiko Project, Inspiraçoes urbanas (voice, piano, composition) 2019

Half Wizard – One Shot Lili, Hancock to Porcine Heart (keyboards, vocals, arrangement) 2019

Sirina – FunkyFranky feat Kalliroi, Sxedon Tyxaia (voice, arrangement) 2019

Proïno tsigaro – Kalliroi et le Fadorebetiko Project, Ta Limania (voice) 2015

Fado de Cada Um – Kalliroi et le Fadorebetiko Project, Ta Limania (voice) 2015

Smyrneiko Minore – Oxxaman & Kalliroi, Music from Rebetika (voice, piano, arrangement) 2013

Accostumed to the dark – Raul Scacchi , E-Mails to Emily (voice) 2005

Lycistrata – Raul Scacchi , Neuromantics (voice) 2006

Oberon – Midsummernight’s dream (composition, voice) 2006

Kismet – Kostas Katomeris feat Kalliroi Raouzeou , Aitherovamon (voice) 2001